Strona Główna

Departament Administracyjny MON obsługuje finansowo i logistycznie Ministerstwo oraz żołnierzy
i pracowników w strukturach poza granicami państwa. Celem Departamentu jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania Ministerstwa.
Departament Administracyjny w strukturze organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej jest usytuowany w pionie Dyrektora Generalnego MON.

Osoby zajmujące kierownicze stanowiska w Departamencie Administracyjnym MON:

DYREKTOR
   Marta HOŁOWNIA-WOŹNY

ZASTĘPCA DYREKTORA
   Teresa KOZŁOWSKA

ZASTĘPCA DYREKTORA
   Marcin BOMBRYCH

ZASTĘPCA DYREKTORA
 

 

 

 

Webmaster: Paweł BRYK, tel. +48 261 874 314